alfred

Visingsö
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
fredskon-gressen

 

juni 1913 [1]  
15/06 1913
Snälla systrar! Så har jag nu stundligen sedan ett dygn tillbaka Vetterns berömda pärla för mina ögon - och ändå spökar Motala, tänker ni väl, då ni får dessa kort. Jag fann dem emellertid sista dagen jag var kvar där och tyckte Ni kunde ha äfven dem; därför med detta min första hälsning från Visingsö.

I Motala med omnäjd var det landtligt; här är det äkta landet - och hvilken näjd sedan! Här är så obeskrifligt härligt skrifver ej något därom vidare för denna gång. Efter ströftåg igår och en mils promenad idag på f.m. bort till öns södra udde och sen tillbaka igen känner jag mig nu en smula lättjefull och funderar nu på att bara sitta och göra ett dolce par miente.
Hitfärden utmed Vetterns östkust från M. är härlig, synnerligast vägen från Berg till Alvastra utmed det brant nedstupande Ombergs furuskogsklädda kalkstensväggar, skiftande i blågrått, gröngrått och blågrönt. Sedan vidtager åter leende näjder och så börja de småländska höjderna dyka upp och snart reser sig längst i söder Tabergs jätte bortom vattenytan. Till höger, långt i fjärran, har man hela tiden sett Västgötalandets långsträckta åsar följa en och så efter en landningsvisit vid Grenna är man en halftimme senare iland vid Vetterns pärla. Bästas hälsningar till Er alla från tillgifne bror Alfred.

Snälla systrar, Här har jag nu haft och har fortfarande den angenämaste, härligaste och äfven intressefyllda tillvaro någon människa väl kan önska sig i en betagande och mindre vanlig naturomgifning samt med rika tillfällen till amatörartade arkeologiska och kulturhistoriska iakttagelser, hvartill vidare äfven kommit det allra vackraste sommarväder. Jämte de hjärtligaste hälsningar till Er sänder jag härmed en liten samling kortbilder härifrån - med täxt som jag hoppas ska komma Er tillhanda till söndagen - såsom möjligen en liten förströelse. De hjärtligaste hälsningar till härnäst från er tillgifne bror Alfred.
Visingsös märkligaste fornminne i fråga om ruiner äro lämningarna efter Visingsborgs stolta slott som började uppföras på 1500-talet af Per Brahe d.ä. och hade sin glansfullaste period under den yngre Brahe på 1600-talet. Af dess forna härlighet återstår nu blott en enda flygel i ruiner, den södra - åtminstone större delen af densamma - samt yttermurarna af en mindre del af den östra gafveln.

upp